Advokaten: Heving av kjøp eller prisavslag?

Kan jeg kreve heving av kjøpet? spør kunden. Advokaten svarer.

Kunden kjøpte en ny bobil i juni 2018. Etter kort tid viste det seg at bobilen slett ikke var i den stand kjøperen hadde forventet etter salgsannonsen. Han forlangte heving av kjøpet.

Bobilen er en overligger fra 2016. Den ble solgt som ny med nybilgaranti. Kunden henvendte seg til forhandleren og krevde først heving av kjøpet, men innså at han måtte gi forhandleren en mulighet til å rette feilene.

Ettersom bobilen var ny hadde han en liste med mange store og små feil og mangler, men han har slitt med å få den hjelpen han mener er nødvendig. Han er heller ikke fornøyd med forhandlerens forslag til løsninger.

Kunden mener at forhandlerens forslag til løsninger vesentlig reduserer verdien på bobilen. Han er også bekymret for sine rettigheter om han lar forhandleren gjennomfører arbeider som gjør at bobilen ikke lenger vil være i den fabrikknye standen med originalutstyr man forventer ved kjøp av ny bobil. Han er også bekymret for hvordan han skal kunne forklare dette ved videresalg.

Kunden har benyttet seg av Bobilverdens tilbud om en førstevurdering av saken. Han viser til en mangelliste på 13 punkter og stiller følgende spørsmål til vår advokat:

1. Har en bobilforhandler helt fritt frem til å løse feil på en bobil slik de ønsker og er det ikke krav til at den skal fungere utifra hva som kommer frem i annonsen?
2. Burde ikke selger ha opplysningsplikt før salg på flere av punktene, som salt i drikkevann, eller at seng blir uløftelig ved bruk av skapene under?
3. Har jeg noen rettigheter rundt lovnader på leveranser og uklare tidspunkter for reparasjon?
4. Vil feilene og «løsningene» jeg må leve med kunne kvalifisere til prisavslag eller det jeg helst ønsker – heving av kjøp?

Advokat Randi Munkeby.

Advokaten svarer
Advokat Randi Munkeby har gitt følgende svar på punktene over:

1. Når du kjøper en bobil av en forhandler, kan du velge om du vil at forhandleren skal rette manglene eller levere deg en ny vare. Det følger av forbrukerkjøpsloven §29.
Hvis du krever å få levert en ny tilsvarende bobil, kan ikke selgeren kreve å utbedre i stedet. Dette er en valgrett du som kjøper har. Plikten til omlevering er en plikt til å levere en tilsvarende vare. Det forutsetter altså at det er mulig å finne en tilsvarende bobil.

2. Jo, det er naturlig. I annonsen står det at bilen har heve og sengeseng over sittegruppen. Det er da rimelig å forvente seg at sengen kan heves slik den er. Hvis skapene og sengetøyet gjør at sengen ikke er mulig å heve, burde det vært opplyst om. At sengen ikke kan heves er dermed en mangel.

Dersom det er nødvendig å tilsette salt i drikkevannet, bør det opplyses fra forhandler. Likeledes burde du fått opplyst at sengen må sikres med en stropp for at den ikke skal falle ned.

3. Ja. Rettingen skal skje innen rimelig tid. Jeg ser at han opplyser at de kan begynne på arbeidene om to uker. Dette synes jeg er i lengste laget. De små reparasjonene må de kunne ta med en gang. Hva som er rimelig kommer an på situasjonen. Hvis du har lagt planer for å reise med bobilen i denne perioden, kan det være urimelig at du må vente så lenge. Hvis utbedringen tar mer enn en uke, har du rett til erstatningsbil etter forbrukerkjøpsloven.

Du skal ikke ha kostnader med at forhandleren utbedrer forholdene. Det betyr at forhandleren må dekke utgiftene til transport.

Hvis reparasjonene medfører at bobilen taper verdi, vil jeg si at du har rett til et prisavslag tilsvarende verditapet.

4. For å kunne heve kjøpet, må manglene ikke være uvesentlige. Dette er en skjønnsmessig vurdering som må gjøres ut fra avtalen. Dersom manglene kan rettes uten at det fører til kostnader, urimelig ulempe eller verditap for deg, vil manglene fort anses å være uvesentlige. Da vil du ikke kunne kreve heving. Det er med andre ord en totalvurdering av om det forhandleren tilbyr deg er en tilstrekkelig god løsning. Jeg forstår at det er lett å bli skeptisk når det er så mange feil ved bobilen og forhandleren svarer deg så vagt på hva de vil gjøre og om de vil rette det på en god måte. For flere av forholdene er det noe uklart om det er noe feil og om det kan utbedres. Det er også uklart hvor mye det vil koste å utbedre de forskjellige feilene. Du må vurdere om en løsning med retting, omlevering eller prisavslag er en tilstrekkelig god løsning.

Så langt Bobilverden kjenner til er ikke forhandleren en autorisert forhandler av det omtalte merket, men har spesialisert seg på parallellimport. Advokaten har ikke vurdert dette forholdet i sitt svar til kunden.

Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no

Har du en sak du ønsker vurdert? Les her hva advokaten kan gjøre for deg.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *