Advokaten: Fukt i bobilen. Retten ga ikke kjøper medhold

Kjøper hevdet at bobilen var mer fuktskadet enn selgeren hadde sagt og krevde heving av kjøpet – fikk ikke medhold i Gulating lagmannsretten. Dommen er fra juni i år.

Advokat Arild Almklov i Rettshjelpadvokaten skriver for Bobilverden.no om aktuelle saker.

De fleste tenker at de kan heve kjøp av brukt bobil dersom den lider av alvorlige mangler. Det er ikke alltid tilfelle. I en sak fra Jæren gikk en kjøper av en bobil til sak mot selger fordi bobilen var skadet av fukt. Kjøpesummen for bobilen var kr 488 000,- og den var 6 år gammel.

I annonsen stod det at bobilen var fantastisk og ferieklar. Bobilen ble solgt som den er, med opplysning om at bobilen hadde en selvforskyldt fuktskade. Den var fukttestet to ganger med funn rett før kjøpet. Den siste testen viste at fuktnivået var halvert fra den forrige testen. Selgeren opplyste at det var tørket og at det ikke var kjente lekkasjer. Fukttesten før salget ble gjennomført av en større forhandler (som ikke var selger. red. anm.). Forhandler hadde opplyst at de antok lagring av et fuktig telt i garasjen var årsaken til utslaget på fukttesten.

Opplysningene ga kjøperen grunn til å tro at bobilen nå var blitt tørket opp og at det kun var mindre fuktskader på bobilen. Da han var på vei hjem etter å ha hentet bobilen, reagerte han på at den virket fuktig. Han tok en ny fukttest og den viste mye høyere fuktverdier enn det som var opplyst av selgeren. Den nye testen viste at det var 100 prosent fukt i veggen på badet, gulv i garasje høyre side 60 prosent og vegg i garasje høyre side 70 prosent. Kostnadene ved reparasjon ble anslått til mellom 80 og 130 000,- kroner.

Tilstanden på bobilen var altså en ganske annen enn det selgeren hadde beskrevet ved kjøpet. Selv om det ble gitt opplysninger om at det hadde vært funn på fukttester tatt før overleveringen, hadde selgeren forsikret kjøperen om at det var tørket opp og at det ikke var kjente lekkasjer. Kjøperen antok dermed at det bare var minimale problemer som lett kunne repareres. At bobilen var gjennomsyret av fukt, var ikke noe han hadde forestilt seg.

Kjøperen hevdet derfor at kjøpsavtalen var ugyldig etter avtaleloven § 33 fordi selgeren ikke hadde vært «redelig». Lagmannsretten var ikke enig. De mente at selgeren hadde gitt alle de opplysningene han hadde på tidspunktet for salget.

Lagmannsretten trodde på selgeren når han sa han ikke ante noe mer om fukten enn det fukttesten viste. Lagmannsretten mente ikke at ordene «fantastisk» og «ferieklar» ga kjøperen en forventning om annet enn at bobilen var klargjort for tur og ellers var kjørbar og adekvat til formålet.

Selgeren kunne heller ikke bebreides for at bobilen var mye mer fuktskadet enn det som det så ut som ved kjøpet.

Heller ikke anførselen om at bobilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøper med rimelighet hadde grunn til å regne med, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 eller kjøpsloven § 19 c) nådde frem. Lagmannsretten viste til at bobilen var 6 år gammel, opplysningene om fukt hadde blitt gitt før avtalen og at kjøperen da hadde tatt en risiko.

Det denne dommen sier, er at der det er opplysninger om fukt før salget, må kjøperen undersøke nærmere. Selv om selgeren sier at fukten er minimal og har tørket opp, så kan ikke kjøperen stole på dette. Hvis det senere viser seg å være fukt av større omfang, er det kjøperen som har risikoen for dette. Selv om det ble opplyst at fukten antagelig hadde en ikke alvorlig årsak, som i denne saken. Det sentrale er at opplysninger om fukt er en opplysning om en alvorlig risiko.

Hvis det gis opplysninger om mindre fuktskader ved kjøp av bobil, bør en som kjøper være ytterst på vakt og undersøke nærmere før en gjør handel. Etter lagmannsrettens dom hadde ikke selger noen plikt til å avklare omfanget/årsaken. Opplysningen om at det var tatt en fukttest og resultatet av denne var tilstrekkelig. Selv om opplysningene i annonsen virker bagatellmessige, påtar man seg et stort ansvar som kjøper, dersom ordet fukt nevnes.

Dommen i saken har referanse LG-2018-177971.

Av advokat Arild Almklov, Rettshjelpadvokaten
Advokaten kan vurdere din sak. Les mer her.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *