Advokaten: Bobil og skifte mellom ektefeller

Hva skjer med bobilen når den ene dør og ekteparet har barn fra hvert sitt tidligere forhold? Vår advokat har sett nærmere på en fersk dom der avdødes barn ønsket at bobilen skulle inngå i beregningen av boets verdi. Se hva du bør gjøre for å unngå problemer for den gjenlevende ektefellen i slike tilfeller:

Verdiene i en bobil er ikke alltid som i denne, men likevel kan det være betydelige verdier ved arv og skifte. Foto: Concorde.

I en ny dom fra Hålogaland lagmannsrett kom retten til at gjenlevende ektefelle fikk rett til å holde verdien av en bobil utenfor fellesboet (skjevdele).

De hadde vært samboere siden 2005 og gift siden 2014. Avdøde hadde to sønner fra et tidligere ekteskap som ikke var enige i at bobilen skulle skjevdeles. Bobilen hadde en verdi på ca 600 000,-.

Skjevdeling er at en kan beholde «verdien av formue som klart kan føres tilbake» til noe en hadde før ekteskapet eller arv/gave. Beviskravet er at dette må være «klart», altså mer en bare sannsynlig.

Det ble opprinnelig kjøpt en bobil i 2010. Det ble kjøpt en ny bil i 2013. Denne ble betalt med dels innbytte av den tidligere og resten med en halvpart hver av ektefellene.

Advokat Arild Almklov i Rettshjelpadvokaten skriver om juridiske spørsmål for Bobilverden.no.

Bobilen fra 2010 hevdet den gjenlevende ektefellen var en gave til henne. Hun forklarte at når de var på selgerens kontor ved kjøpet av den første bobilen hadde førsteavdøde sagt at han ga bobilen som gave til gjenlevende. Det var avdøde som hadde betalt for den ved et lån. Hun sto som kjøper i kontrakten, som eier i motorvognregisteret. Hun hadde også ført opp verdien av den første bobilen som formue på sin selvangivelse og betalte årsavgiften. Det ble også lagt vekt på at førsteavdøde også noen år før hadde gitt sin første kone en bil som gave. Lagmannsretten mente dette var gode nok bevis for at den første bobilen hadde blitt gitt lengstlevende som gave

I august 2013 ble det kjøpt en ny bil. Kjøpesummen for den nye bilen var 818 000,- innbytte verdien av den første ble satt til 419 700,-. Differansen på kr. 398 000,- ble betalt med en halvpart fra hver av ektefellene.

Lengstlevende forklarte at det også denne gangen var en gave til henne. Lagmannsretten mente også dette var klart bevist. Det ble vist til at mesteparten av kjøpesummen kom fra henne. Verdien av bilen ble førte opp som formue i hennes selvangivelsen og hun betalte årsavgiften.

Dermed eide lengstlevende denne bilen da de giftet seg i mai 2014 og hun kunne kreve skjevdelt verdiene.

Saken belyser et viktig poeng. Skjevdelingskrav og hvem som eier ting kan skape bevismessige problemer. Mellom samboere så bør man bruke gavebrev om en skal gi en gave som er av betydelig verdi. Mellom ektefeller så er det et krav etter ekteskapsloven § 50 at gaver de er gjort ved ektepakt om ikke det er snakk om en vanlig gave.

Dommen kan leses her (ekstern lenke).

Av advokat Arild Almklov, Rettshjelpadvokaten
Advokaten kan vurdere din sak. Les mer her.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *