Advokaten: Bobil med fuktskade

Advokat Randi Munkeby i Tønsbergadvokatene skriver om ansvar og fukt i bobil.

Advokat Randi Munkeby.

En lekkasje på bobil kan føre til store fukt- og råteskader på sikt. Dersom selgeren ikke har opplyst at bobilen har vært utsatt for en lekkasje, og det senere fører til skader, kan selger bli ansvarlig for store reparasjonskostnader.

Fuktskader utvikler seg over tid og i verste fall kan bobilen bli totalskadet av fukt og råte. Da oppstår det lett uenigheter om når skaden har skjedd og hvem som er ansvarlig.

Når foreligger en mangel?
Salg av bobiler mellom privatpersoner reguleres av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr.27 (kjl.), jf.lovens § 1.
Etter kjøpsloven § 19 første ledd foreligger en mangel selv om en gjenstand er solgt “som den er”, dersom selgeren har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om den, eller dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. For at selgeren skal bli ansvarlig, må mangelen må ha vært til stede ved leveringen.

Fuktskader er et gjennomgående problem i eldre bobiler, og noe fukt må kjøperen regne med. Hvis det viser seg at bobilen må gjennomgå store reparasjoner eller i verste fall ikke kan brukes lenger, kan det være utenfor hva en kjøper må regne med ved kjøp av en brukt bobil. Da kan kjøperen ha rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning for reparasjonskostnadene.

Kjøperen må med andre ord bevise at bilen hadde blitt utsatt for fukt før han overtok den. Fuktskader utvikler seg over tid, og skadene kan forverre seg i kjøperens eiertid. Det kan dermed bli umulig å si i ettertid eksakt hvor stort omfang problemet hadde da klageren overtok bilen.

Dette kan gi vanskelige bevisvurderinger. Jo lengre tid det har gått siden salget, jo vanskeligere er det å fastslå at lekkasjen skjedde før salget. Dette gjør at beviskravene blir strengere dess lengre tid som har gått.

Vi bistod en selger av bobil som fikk et hevingskrav mot seg. Kjøperen av bobilen hadde hatt bobilen i ett år uten å oppdage fuktskader. Ved videresalg av bobilen oppdaget den nye eieren at bobilen hadde store fukt og råteskader. Bobilen måtte gjennomgå store reparasjoner og den nye eieren hevet kjøpet mot kjøperen. Dette er et eksempel på at én enkel lekkasje tidlig i bobilens levetid kan gi mangelskrav for kjøpere i flere ledd bakover.

Forbrukertvistutvalget behandlet saken i Ftu 2014-162. På bakgrunn av uttalelser fra to av verkstedene som hadde sett på bobilen, fant de det sannsynliggjort at det var fukt i bilen da kjøperen overtok den. Likevel ble ikke selgeren ansvarlig. Forbrukertvistutvalget uttalte flg:

“Fuktskader utvikler seg imidlertid over tid, og det antas derfor at skadene er forverret i klagerens eiertid. Det er umulig å si i ettertid eksakt hvor stort omfang problemet hadde da klageren overtok bilen. Fuktskader er et kjent problem i eldre bobiler, og må således påregnes i en viss grad. Klageren kjøpte en 12 år gammel bobil som sist var fukttestet to år før kjøpet. Det er ikke fremlagt fukttest av nyere dato. Sett hen til disse forholdene, finner utvalget det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at bobilen var i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med ved overtakelsen i oktober 2011”.

Vår klient ble etter dette frifunnet for kravet.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *