Advokaten: Allemannsretten og parkering

Grunneieren kan forby kjøring og parkering. Foto: Knut Randem.

Grunneieren kan forby kjøring og parkering. Foto: Knut Randem.

Hvor er det lov til å parkere bobilen? Mange bobileiere har spørsmål om dette. I Norge er dette regulert gjennom friluftsloven, som ble laget for å sikre at alle skulle ha adgang til friluftsliv og ferdsel i skog, mark og fjell. Friluftsloven omfatter rasting, bading og solbading, telting og annen overnatting.

I utgangspunktet har enhver lov til å kjøre på og parkere langs en vei. Etter friluftsloven § 4 er det tillatt å parkere i utmark så fremt det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe. Disse bestemmelsene gjelder også for bobiler, campingvogner og liknende, og også når kjøretøyene parkeres i forbindelse med overnatting.

Bobilen må stå i minst 150 meters avstand fra bebodd hus eller hytte. Det gjelder selvfølgelig ikke på en campingplass eller annen særskilt etablert leirplass. Hvis en skal stå et annet sted enn langs veien i mer enn 2 døgn, må en ha grunneierens samtykke.

Advokat Randi Munkeby i Tønsbergadvokatene skriver for Bobilverden om aktuelle juridiske spørsmål knyttet til bobil.

Advokat Randi Munkeby.

Den enkelte kommune har visse muligheter til å regulere parkering ved å sette ned atferdsregler, men da bare for friluftsområder der utfarten er stor.

Det kan også være gitt bestemmelser av veimyndighetene og etter plan- og bygningsmyndighetene, som begrenser adgangen for bobiler. Etter plan- og bygningsloven § 85 første ledd er det forbudt å plassere bobiler og campingvogner slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene. Det innebærer at de f.eks. ikke kan plasseres slik at de sperrer en sti eller veg som benyttes av friluftsfolk.

Etter § 85 tredje ledd kan kommunen ved behov regulere plasseringen av bobiler på bestemte steder i kommunen. Plassering av bobiler og campingvogner kan forbys på bestemte steder i kommunen dersom slik plassering medfører ulemper som f.eks. blokkering av friluftsområder for andre brukere, forstyrrelser eller skader for livet ellers i naturen, forsøpling eller forurensning av naturen eller skjemmende innslag i landskapsbildet. Dette krever imidlertid en spesiell begrunnelse og kan ikke gjøres på generelt grunnlag. Kommunen kan for eksempel ikke forby parkering i hele kommunen, langs en lengre veistrekning eller på et større område, uten særlig begrunnelse.

Eieren av privat vei kan imidlertid forby kjøring av motorvogn på veien, samt parkering på eller langs veien. Grunneieren står fritt til å nedlegge forbud.

Friluftslovens bestemmer at all terrengkjøring i utmarka er forbudt uten grunneierens tillatelse, både barmarkskjøring med terrengmotorsykler og snøscooterkjøring.

Av advokat Randi Munkeby

Del dette med andre:

  14 comments for “Advokaten: Allemannsretten og parkering

 1. I Vågå kommune har de satt opp camping forbudt skilt på de aller fleste steder der det er mulig å sette fra seg en bobil. Har de lov til dette som nesten virker på damme måte som et generelt forbud.

  • Camping forbudt betyr at man ikke tar ut støl nord grill markise …men å parkere å overnatte går helt fint

 2. Advokaten viser til paragraf 85 i den gamle plan- og bygningsloven av 1985 som er erstattet av en ny lov fra 2008. Fordel om advokaten tar utgangspunkt i det regelverket som faktisk gjelder nå.

 3. Som Else skriver overfor viser advokaten til et gammelt og utdatert lovverk. Når Bobilverden sender denne typen advokatutredninger bør de være oppdaterte, ikke utdaterte. Og bare så det er sagt – parkering er IKKE det samme som camping i noe lovverk. At for eksempel et kjøpesenter tillater parkering på sitt område betyr ikke at en automatisk kan campe der. Allemannsretten omfatter heller ikke motorisert ferdsel verken i innmark eller utmark hvis ikke grunneier uttrykkelig har gitt tillatelse til dette.

 4. Er f.eks. en skogsbilveg bygget med statsbidrag som er åpen for normal ferdsel mot avgift å regne som privat veg, hvor vegstyret kan nekte enkelte grupper å ferdes?

   • Jeg har kjørt nordenlg Balticum på kryss og tvers i flere 10 år med både campingvogn og campingbil og har aldri hatt problemer. Det godtaes mye nar det vises hensyn. Det skal også vises hensyn til at alle bilførere og langturreisende må ha rett til hvile uten at det kalles camping.

 5. Ja det er sant! I ny plan- og bygningslov er det 11-9 nr 5 som gir kommunene hjemmel for å regulere parkering. I praksis blir det mange regler som begrenser parkeringen rundt om, fordi kommunene har vedtekter, men det er helt klart at friluftsloven er ansett for å gjelde bobiler.

  Fra forarbeidene til friluftsloven:

  «Det er lagt til grunn at disse bestemmelsene også gjelder for bobiler, campingvogner og liknende, og også når disse kjøretøyene parkeres i forbindelse med overnatting.»

 6. Friluftsloven med kommentarer av Marianne Rausch, Gyldendal forlag.

  «Friluftsloven regulerer det klassiske, enkle og umotoriserte friluftslivet; som regler for å gå på tur, overnatte i telt og høste ville vekster. Loven ble vedtatt av Stortinget i 1957. Den er endret mange ganger gjennom årene, og har i dag vel så stor praktisk betydning som i begynnelsen».

  Overfor siterte uttalelse ble gitt av forlaget 30.06.2016, og etter denne datoen er det så vidt jeg kan se ikke vært noen revisjon av loven som er offentliggjort.

  Som nevnt i mitt forrige innlegg: Parkering er IKKE det samme som camping. Les definisjonen på parkering. Selv Vegvesenet som tillater overnatting på noen av sine rasteplasser, kaller ikke dette parkering.

  • OBS!! OBS!! Siste ordet i innlegget mitt over er feilskrevet; Det skal selvfølgelig stå «kaller ikke dette CAMPING»: Beklager!!!!!

 7. Jordskifterett har bestemt at en privat veg i området kan brukes for tilkomst av nøtetater,energiverk mm. Vegen kan også brukes som ferdselsveg fordi dette var gamle tilkomstvegen fra før. Retten beskriver denne vegen som utmark, det er en gammel ferdselsåre som nå brukes til tilkomst til hytter og gård.
  1 hytteeier parkerer jevnt og trutt på denne vegen «når det passer ham» (ofte i mange timer eller hele natten) slik at annet ferdsel på vegen blir sterk hindret og nødetater ikke kommer forbi.
  Hva kan man gjør med dette når selve grunneieren ikke bryr seg om dette (er venn med hytte-eier)? Er Jordskifteretten riktig innstans, eller er det bedre med politi-anmeldelse for hindring/sperring? Jeg har ikke tinglyst vegrett men ferdselsåre er åpen for fri ferdsel.

 8. Hei, jeg bor i rekkehuset som er bare foran og bak ret med brannveggen vi eier av tomt , resten er felles til sameier , men nabo har parkert bobil rett foran huset på 1 år , styrter ser ingen problem med dette men jeg og en annen nabo har veldig trangt
  Han har rett til å parkere bobil ved huset ?
  Mvh
  Marzena

  • Dette har ingenting med allemannsretten å gjøre. Dette er et spørsmål sameiet må diskutere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *