Nye mønsterkrav til vinterdekk?

5 eller 3 mm mønsterdybde? Foto: Knut Randem.

5 eller 3 mm mønsterdybde på vinterdekk? Foto: Knut Randem.

Skal bobiler mellom 3500 og 7500 kg følge bestemmelsene om vinterdekk for andre biler i denne vektklassen? Eller skal de følge de samme reglene for vinterutrustning som gjelder for bobiler under 3500 kg? Nå er høringsforslaget ute.

I 2013 ble det fastsatt nye krav til vinterdekk på biler over 3500 kg. Disse gjelder også for bobiler over denne vektgrensen.
Vegdirektoratet skriver: ” Reglen gikk ut på at alle motorvogner med tillatt totalvekt over 3500 kg skal ha særlig merkede vinterdekk. Hensikten med vinterdekkpåbudet var å øke sikkerheten på busser, lastebiler og vogntog i ordinær yrkestransport. Vegdirektoratet så i ettertid at regelen gikk lenger enn hva som var ønskelig, ved at den også fanget opp enkelte typer motorvogner, slik som traktor og mobilkran, hvor det var vanskelig å fremskaffe dekk i de riktige dimensjonene med godkjent vinterdekkmerking. Ved utvidelsen av bestemmelsen ved forskriftsendring i kraft 1. januar 2015 endret man samtidig bestemmelsens betegnelse fra «motorvogn» til «bil».”

Bobiler mellom 3500 og 7500 kg ble også rammet av kravene til vinterdekk. Disse kravene medførte et krav om minimum 5 mm mønsterdybde. Det ga svært lite slitemargin på dekk levert til bobiler.

Det finnes ingen felles regler for bruk av vinterdekk i EU/EØS. Det er derfor landenes egne regler som må følges. I Sverige er det ingen absolutte regler med krav til vinterdekkene. Det finnes et krav om bruk av vinterdekk, men dette kan fravikes dersom det ikke er til fare for trafikksikkerheten, skriver direktoratet. I Danmark er det ingen krav om bruk av vinterdekk. I Tyskland er det krav til vinterdekk når det er vinterforhold. Disse skal være merket med M+S eller ”snowflake”.

Direktoratet skriver at det er gode grunner for at kravene til vinterdekk er ulike for biler over og under 3500 kg. Det påpekes likevel at ”Ingen kjøretøy må brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, jf. bruksforskriften § 1-4 nr. 2. Denne hovedregelen gjelder alle kjøretøy til enhver tid på året.”

Store bobiler er også pålagt å medbringe tre kjettinger i den definerte vintersesongen.

Vegdirektoratet har åpenbart noen betenkeligheter når de skriver: ”Tyngre kjøretøy har vanligvis hardere gummiblanding i vinterdekkene enn personbildekk, grunnet slitestyrke. På samme føret vil derfor personbilen oppnå en langt høyere friksjon enn en tyngre bil. Dette gjør at personbilen klarer å stoppe på mye kortere strekning enn en tyngre bil ved maksimal bremsing. I tillegg virker bremsene til en personbil raskere og mer effektivt enn bremsene til en tyngre bil. Det er også i forskriftsform stilt strengere krav til bremser på en personbil enn en tyngre bil. Dette styrker etter vår mening behovet for krav til strengere dekkutrustning på tyngre kjøretøy enn på personbil.”

Likevel foreslår Vegdirektoratet etter pålegg fra Samferdselsdepartementet at reglene i bruksforskriften endres slik at bobiler med tillatt totalvekt inntil 7500 kg får samme krav til vinterutrustning som andre M1-kjøretøy under 3500 kg.
I klartekst betyr dette at minste tillatte mønsterdybde på vinterdekkene blir 3 mm og at kravet om kjetting bortfaller.

Det er ikke angitt noen dato for når forslaget eventuelt kan gjennomføres i praksis. Høringsfristen er satt til 2. mars 2016. Det betyr at forslaget tidligst kan gjennomføres med virkning fra neste vinter.

Les også: 2013: Nye krav til vinterdekk og mønsterdybde
Les også: Dekk og kjetting på bobil – nye regler

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *