Ny hastighet for bobil før sommersesongen?

Skal høyeste tillatte hastighet for store bobiler være 80, 100 eller 110 km/t?

Skal høyeste tillatte hastighet for store bobiler være 80, 100 eller 110 km/t?

Skal bobiler få ny maksimal fartsgrense? Hva er fartsgrensene i nabolandene og hvilke effekter vil det få om hastigheten for store bobiler økes markant?

I dag er maksimalt tillatt hastighet for bobiler mellom 3500 kg og 7500 kg 80 km/t. Da busser i klasse 3 fra 2013 kunne kjøre i 100 km/t meldte Norsk Bobil og Caravan Club i den forutgående høringen at de ønsket en tilsvarende hastighetsøkning for bobiler mellom 3500 kg og 7500 kg (heretter omtalt som bobiler over 3500 kg. red. anm.). Foreningen viste da til at disse bobilene var utstyrt med sikkerhetsutstyr tilsvarende det bussene har.

I Vegdirektoratets nye høringsforslag denne uka foreslås det at bobiler i kjøretøygruppe M1 over 3500 kg skal kunne kjøre i inntil 110 km/t når det er skiltet for slik hastighet.
Det finnes ingen øvre vektgrense for kjøretøy i gruppe M1. Det er derfor lagt inn en vektbegrensning på 7500 kg.

Vegdirektoratet har sett på hastighetene i nabolandene og konkluderer med at Sverige ikke har noen særskilt hastighetsgrense for bobiler. De kan derfor følge skiltet hastighet.
I Danmark er høyeste tillatte hastighet for bobiler over 3500 kg satt til 80 km/t.
I Finland kan bobiler over 3500 kg på bestemte vilkår kjøre i inntil 100 km/t. De må da være merket med et gult skilt med ”100” på, skriver direktoratet i høringsnotatet.

Vegdirektoratet viser til at antallet ulykker øker ved økt hastighet. Likevel slår de fast at det er bare de beste veiene som har høyere hastighet enn 80 km/t. Store bobiler vil ha lengre bremselengde enn mindre biler og marginen til bremsekravene er ofte mindre, heter det.
Vegdirektoratet skriver også at det er god grunn til å tro at store bobiler allerede i dag kjører med høyere hastighet enn 80 km/t. De tror derfor ikke at en ny fartsgrense vil føre til at den generelle hastigheten på veiene vil øke betydelig.

Vegdirektoratets forslag til ny formulering av Vegtrafikklovens paragraf 13, punkt 4 lyder (endring i kursiv):
”På vegstrekninger med særskilt fartsgrense høyere enn 80 km i timen må motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg eller motorvogn med tilhenger ikke kjøres fortere enn 80 km i timen. Forbudet i første setning gjelder ikke utrykningskjøretøy, og motorvogn i klasse M1 opp til 7500 kg.”

Det er ikke angitt noen dato for når forslaget eventuelt kan gjennomføres i praksis. Høringsfristen er satt til 2. mars. Det betyr at forslaget tidligst kan gjennomføres godt utpå våren.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *