Annonse:

50 store riksveiprosjekter

Slik er kostnadene fordelt. Grafikk: Statens vegvesen.

Onsdag presenterte Statens vegvesen sin handlingsplan for den neste seksårsperioden. 50 store prosjekter vil være i arbeid og 30 av dem åpner innen 2023.

Vegvesenet skal bygge nye veger for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023. 50 store vegprosjekter vil være under arbeid på riksvegene, og 30 åpner i perioden, framgår det av handlingsprogrammet for 2018–2023. 

Bevilgningene til Nye Veier AS prosjekter er i tillegg 31 miliarder kroner. Inntekter fra bompenger kommer i tillegg.

Vegvesenets handlingsprogram er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan (NTP). NTP gjelder for 12 år, mens handlingsprogrammet har et perspektiv på 6 år.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert vegnett, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Investeringene i vegnettet vil gi resultater for trafikksikkerheten, fremholder vegdirektøren. I 2023 skal ha vi ha 25 færre drepte og hardt skadde som en følge av innsatsen. Kampanjer, kontroller og sikrere kjøretøy vil bidra til trekke tallene ytterligere nedover.

Vedlikeholdsetterslepet reduseres
Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 mrd. kroner. Midlene til vedlikehold og fornying i kommende periode gir reduksjon i etterslepet.

Bevilgningene til vedlikehold av vegnettet øker med om lag 20 prosent. Fornying av riksvegtunneler tar en stor del av midlene.

Klimaendringene øker behovet for fornying av drenering, grøfter, kummer og rør. Styrket drift, vedlikehold og reduksjon av vedlikeholdsetterslep, er en sentral del av klimatilpasningsarbeidet.

Hva får vi for pengene?
Vegvesenet oppsummerer hva vi får for pengene i fire spesifiserte punkter:

  • 105 km ny firefelts veg.
  • 440 km ny veg åpner for trafikk.
  • 280 km riksveg vil bli etablert forsterket midtoppmerket.
  • 60 km to- og trefeltsveg skilles med midtrekkverk.

Vegvesenets store prosjekter som åpnes i perioden 2018-2023:

Prosjekter > 500 mill. kr Fylke

 

Rv 110 Ørebekk – Simo Østfold
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum Buskerud/Oppland
E18 Bommestad – Sky Vestfold
E18 Varoddbrua Vest-Agder
E39 Eiganestunnelen Rogaland
Rv 23 Dagslett – Linnes Buskerud
Rv 282 Holmenbrua Buskerud
E39 Svegatjørn – Rådal Hordaland
E39 Bjørset – Skei Sogn og Fjordane
E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra Møre og Romsdal
E39 Lønset – Hjelset Møre og Romsdal
E134 Damåsen – Saggrenda Buskerud
E134 Gvammen – Århus Telemark
Rv 13 Ryfast Rogaland
Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand Telemark
E16 Sandvika – Wøyen Akershus
E16 Bjørum – Skaret Akershus og Buskerud
E16 Bagn – Bjørgo Oppland
E6 Vindåsliene – Korporalsbrua Trøndelag
E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen Trøndelag
Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger Trøndelag
Rv 4 Roa – Gran grense, inkl Jaren – Amundrud – Lygnebakken Oppland
E136 Stuguflaten – Rødstøl, krabbefelt Møre og Romsdal
E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo – Brattåsen – Lien Nordland
E6 Helgeland nord Nordland
Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset Nordland
E6 Hålogalandsbrua Nordland
E6 Sørkjosfjellet Troms
E6 Kvænangsfjellet Troms
E6 Tana bru Finnmark
Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS) Hedmark
Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS) Hordland

Vegvesenets store prosjekter i perioden:

E18 Retvet – Vinterbro

 

Akershus
Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2

 

Akershus og Buskerud
E18 Lysaker – Strand – Ramstadsletta

 

Akershus
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen Vest-Agder
E39 Ålgård – Hove Rogaland
E39 Smiene – Harestad Rogaland
E39 Rogfast Rogaland

 

E39 Myrmel – Lunde Sogn og Fjordane
E134 Røldal – Seljestad Hordaland

 

E16 Skaret – Hønefoss Buskerud

 

E16 Stanghelle – Arna Hordaland

 

E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa – Otta Oppland
E136 Flatmark – Monge – Marstein Møre og Romsdal
E136 Breivika – Lerstad Møre og Romsdal
E6 Megården – Mørsvikbotn Nordland
E8 Sørbotn – Laukslett Troms

 

Nøkkeltall

  • Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).
  • Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr i bompenger i perioden.
  • I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.
  • 23,3 mrd. kr skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr til fornying.

Tekst: Redaksjonen, basert på pressemelding

Del dette med andre:

  1 comment for “50 store riksveiprosjekter

  1. Skandale at Rv2/E16 som eneste, viktige øst-vest- forbindelse ikke er nevnt! Den er dessuten en like viktig Norge-Sverige-forbindelse som E6 sørover til Kontinentet. E16 er svært viktig for nordisk samarbeid og svensk-norsk arbeids-og handelsmarked. For ikke å snakke om turismen i framtida og nullvisjonen i et av de mest trafikkerte kommunikasjonslinjene på Øst- og Vestlandet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *