50.000 sider og 10.000 tilhengere, men hvem?

Bobilverden har hatt vind i seilene gjennom sommeren og utover høsten. Trenden fra vinter og vår har fortsatt. Nå har nettavisa 50.000 månedlige sidevisninger på www.bobilverden.no. Da nettavisa fylte et år 1. september fikk den også sin tilhenger nr 10.000 på Facebook. Men hvem er dette?

Aldersfordeling på Bobilverdens Facebook-side.

Aldersfordeling på Bobilverdens Facebook-side.

Det skal ikke mye fantasi til for å si at dette er bobilister. Samtidig tror vi at dette er veletablerte mennesker i høyere aldersgrupper.
En analyse av tilhengerne av Bobilverdens Facebook-side viser at de er spredd over alle aldersgrupper. I aldersgruppen under 25 år er de knapt synlige, men 2 prosent av tilhengerne er mellom 25 og 34 år. I neste alderssteg mellom 35 og 44 år utgjør de 13 prosent. Vi har ikke gjort metodiske sammenligninger tidligere, men vi mener å se tegn til at de yngre gruppene øker.
At aldersgruppen 45 til 54 år er nesten jevnstor med gruppen 55 til 64 år med hhv 32 og 36 prosent er kanskje overraskende for noen, men dette er noe av den aldersforskyvningen vi mistenker er på gang.
Aldersgruppen 65 år og eldre er trolig i mindre grad på Facebook og utgjør 15 prosent av de som liker Facebook-siden vår.
I forhold til den allmenne aldersfordelingen på Facebook er vi overrepresentert i de tre eldste aldersgruppene fra 45 år og oppover.

De yngre er trolig mer på nett og det viser seg at de over 55 år ser færre innlegg på Facebook-siden enn gjennomsnittet, men de er til gjengjeld mer aktive ved å like og kommentere innlegg. Den mest aktive gruppen på vår Facebook-side er kvinner i aldersgruppen 55 til 64 år, mens mennene i samme gruppe kommer som en god nummer to. I de øvrige aldersgruppene er det lite som skiller kvinner og menns bruk av vår Facebook-side.

Det er vanskelig å trekke konklusjoner, og det skal vi heller ikke gjøre. Likevel kan det se ut som om det kommer til flere yngre lesere. Det gjenspeiler i tilfelle at flere yngre blir interessert i bobil.

Hvor i landet?

Hvor i landet?

Fra hele landet
Google Analytics viser at Bobilverden.no leses av folk fra hele landet. De fire største byene representerer størst besøk, men deretter følger mellomstore byer over hele landet.
Det er våre tilhengere på Facebook som også er de hyppigste leserne av Bobilverden.

Bobilparkeringer.no var i den mest hektiske kjøresesongen mer populær enn Bobilverden, men trafikken roer seg der i vinterhalvåret. Likevel er bobilparkeringer.no nesten like stor på årsbasis som nettavisa.

Del dette med andre:

  1 comment for “50.000 sider og 10.000 tilhengere, men hvem?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *