4250 kg og førerkort klasse B

EU-parlamentet gjorde i forrige uke et vedtak, som skulle få mange til å fatte håp om å kunne kjøre bobil på 4250 kg med førerkort klasse B. Vedtaket får ingen direkte effekt for bobiler ettersom det er myntet på elektriske varebiler i nærtransport, men det arbeides fortsatt med andre mulige løsninger.

Bjarne Eikefjord har fremmet forslag om ny vektgrense gjennom sitt EU-nettverk. Foto: Knut Randem.

Høsten 2016 var det klart at samferdselsministeren ikke fikk medhold i EU om å endre førerkortdirektivet slik at bobiler (uten tilhenger) opptil 4250 kg kan kjøres med førerkort klasse B.

Argumentet for en slik endring er trafikksikkerhet. Det er lov å kjøre en bil på 3500 kg med en ubremset tilhenger på 750 kg med førerkort klasse B. Det regnes som sikrere å kjøre en bil på 4250 kg uten henger.

Men hva vedtok EU-parlamentet i forrige uke? Jo, de ønsker å etablerte en ny kjøretøyklasse for visse kjøretøy for vare- og persontransport med miljøvennlig drivstoff (f. eks. strøm) med vekt inntil 4250 kg, som skal kunne kjøres med førerkort klasse B. Hensikten med vedtaket er å gjøre blant annet elektriske varebiler mer konkurransedyktige i lokal vareleveranse. Batteriene veier så mye at det går utover nyttelasten. Dermed kompenserer vedtaket for batterienes vekt.

Vedtaket i EU-parlamentet går nå til videre behandling i EU-systemet. Der blir det endelige regelverket utformet.

Umulig å endre
Da Bobilverden.no i desember 2016 skrev om mulighetene for å justere vektgrensen for førerkort kl B fortalte vi om et annet initiativ.

Da samferdselsministeren fikk nei av EU til å endre førerkortdirektivet så Bjarne Eikefjord i Norsk Bobil- og CaravanClub (NBCC) for seg at det burde kunne være mulig å justere et vedlegg til direktivet. Han har vært norsk representant i en europeisk komité som samarbeider med EU-kommisjonen om alkolås i biler fra før han ble ansatt i NBCC. Det er dette nettverket han benyttet seg av for å fremme forslaget om endring av vedlegget til direktivet.

Å gjøre en teknisk justering til førerkortdirektivet krever ingen formell behandling i EU, men sendes på høring til medlemslandene. Alle må være enige slik at justeringen skjer ved et konsensusvedtak.

Dette er siste delen av dokumentet som omhandler forslaget til justering av vedlegget til førerkortdirektivet. Klikk for stort bilde.

Etter det vi har brakt i erfaring, har de fleste landene akseptert forslaget til teknisk justering av et appendix i selve førerkortdirektivet, men ikke alle. Det er en mulighet for at de kan ha oversett hovedpoenget om trafikksikkerhet og har sett det i sammenheng med andre generelle forslag til heving til 4250 kg, sier Eikefjord.

Bobilverden.no kjenner til at det fortsatt pågår en dialog om en endring av vedlegget til førerkortdirektivet. Om det er mulig å overbevise de siste landene om å godta justeringen er umulig å forutsi nå. Likevel kan det se ut som om håpet er lite for at dette forsøket skal gå gjennom som et konsensusvedtak.

B-96 førerkort
Samtidig som prosessen over pågår, arbeider Norsk Bobilforening (NB) med å få til en endring der førerkortkode 96 i tillegg til førerkort i klasse B skal kvalifisere til å kjøre bil på 4250 kg. Dette er egentlig en tilleggskode for å kunne kjøre personbil med tilhenger. Å få kode 96 i et førerkort klasse B krever et kurs på minst syv timer, men ingen ny førerprøve.

Dette vil trolig ikke bli godkjent i EU, men Norge og de nordiske landene har anledning til å vedta særlige regler. Det er det NB nå arbeider for. En slik løsning vil kun gjelde innenfor de landene som vedtar en slik endring.

President Kurt Terje Jenssen i Norsk Bobilforening arbeider for B96 og ny vekt. Foto: Knut Randem.

Kurt Terje Jenssen, president i NB sier til Bobilverden.no at de tidligere har tatt opp denne mulige måten å løse problematikken på med Samferdselsdepartementet. Han forteller at departementets politiske ledelse har tatt dette opp med sine nordiske kollegaer. Både Finland og Sverige skal i følge Jenssen ha tatt opp forslaget med EU, men har fått tommelen ned.
NB foreslår nå at Norge innfører en femårig prøveperiode med kode 96 i førerkort klasse B for å kunne kjøre biler i kjøretøygruppe M1 opp til 4250 kg, forteller Jenssen.

Oppdatert: Vi skrev opprinnelig at endringen i kjørekortdirektivet gjelder elektriske varebiler. Det korrekte er at endringen gjelder biler for vare- eller persontransport med alternativt miljøvennlig drivstoff. Presiseringen er tatt inn i teksten over.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Kjøre bobil på 4250 kg med førerkort klasse B?

Del dette med andre:

  16 comments for “4250 kg og førerkort klasse B

 1. Kanskje det hadde vært mulig å få til en endring, slik at de som hadde rettighte til 7500 kg, og som unnlot å fornye med legeattest, kunne få det tilbake, ved å levere ny legeattest. Det er mange godt voksne bobilførere som hadde vært hjulpet med en slik endring

  • **Det er lov å kjøre en bil på 3500 kg med en ubremset tilhenger på 750 kg med førerkort klasse B.** ?? Det stemmer nå ikke. Totalvekten på bil å henger kan ikke overstige 3500kg med klasse B lappen.

  • Dette med å frata folk denne «fører-retten» for ikke å ha ordna legeattest «tidsnok», var kun et grep fra SVV for nettopp å få fratatt flest mulig sjåfører førerkort for 7500kg. Merkelig at ANDRE som også måtte ha legeattest – f.eks. folk over 70 år – ikke mista noe som helst dersom de ikke ordna ny legeattest i tide. De fikk bare ikke lov å kjøre før den igjen var ordna! Vi som blei fratatt sertifikatet på denne måten (selv var jeg TO UKER over tida, da jeg oppdaga det…), bør få tilbake denne førerretten – med en unnskyldning fra myndighetene!

 2. Hitler forsøkte og erobre Europa.Bruntland klarte og lure nordmenn
  inn i EUS avtale . Da har vi andre styrer. De er fortsatt Tyskland
  som bestemer over Norge Derfor har vi dies reglene angående med
  dene vekten på dise Bobilene . om di leger på vekten 500-600 kg
  så har de ikke noe og si på kjøreegenskapen .

 3. Noen nyheter angående førerkort klasse B og vektgrensen 4250 kg i 2019?
  Er alt lagt dødt eller er det noen som arbeider videre?
  Utsikter?

 4. Til alle som spør om det er noe nytt om denne saken:
  Vi vet at kverna maler langsomt, men den maler.
  Du kan være sikker på at vi kommer til å skrive om dette dersom det skjer et gjennombrudd.

 5. Er det noen som vet om det snart blir lovlig å kjøre bobil med totalvekt 4250kg på førerkort klasse BE

 6. Hei.
  Kan jeg kjøre bobil over 3500 kg med førekort B96? Leste noe om 4500 kg,men blir litt forvirret.

  • Svaret er nei. Som det står over har Norsk Bobilforening forsøkt den løsningen, men det har ikke ført fram.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *