30 år feires i en uke

Norsk Bobilforening (NB) samler seg denne uka til norsk og nordisk treff i Fredrikstad. Anledningen er foreningens landsmøte og markeringen av at den runder 30 år.
Bobilverden har snakket med NB-president Kurt Terje Jenssen om konkurransen, bobilisters behov og hva NB skal være i framtiden.

Norsk Bobilforenings president Kurt Terje Jenssen samler medlemmene i Fredrikstad denne uka. Foto: Privat

Norsk Bobilforenings president Kurt Terje Jenssen samler medlemmene i Fredrikstad denne uka. Foto: Privat

Nylig skiftet Norsk Caravan Club navn til Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC). Navneendringen ble gjort som en erkjennelse av at bobilismen øker på bekostning av caravanistene. Det er derfor naturlig å spørre presidenten i NB om han er urolig for det signalet dette gir om økt konkurranse om medlemmene.
– Jeg var ikke happy for det navneskiftet, men ser egentlig ikke den store forskjellen på dem selv om de har fått nytt navn, sier Jenssen før han fortsetter.
– Noen snakker om at vi må slå oss sammen, men NB er en ren bobilforening og det skal den fortsette å være. Vi er også nord-Europas største rene bobilforening. Det gjør det lettere når vi får sponsorer og avtaler med leverandører.
– Vår nisje skal være tydelig, sier Jenssen.
Han nevner et par avtaler som åpenbart gir store rabatter for medlemmene.

Veien videre?
– Vi må bli flinkere til å si hva vi står for, sier Jenssen når han blir utfordret på de viktigste utfordringene framover.
– I NB har vi blitt store og har nå 11000 medlemmer. Vi øker med om lag 1000 medlemmer i året. Da er det nødvendig å gjennomføre et nytt valgsystem med delegater til landsmøtet. Slik det er nå risikerer vi at styremedlemmer blir skiftet ut etter hvor i landet landsmøtet holdes og hvor mange som kommer.
Landsmøtet skal også ta stilling til styrets forslag om å øke kontingenten med 50 kroner i året. Jenssen forteller at det er seks år siden siste økning. Han tror forslaget blir vedtatt ettersom en andel av økningen øremerkes til regionene.
– Er det ikke på tide å få tyngre administrativ ledelse av NB ved å dele jobben som redaktør og daglig leder på to personer?
– Vi er usikre på hvordan vi skal angripe dette. Jeg håper det nye styret kan ta tak i dette og sette ned et utvalg som utreder dette videre, sier Jenssen.

Samarbeid og påvirkning?
De senere årene har det sett ut som om NBs folk har vært mer opptatt av å snakke med opposisjonen i Stortinget framfor departementene som sitter med evnen til å gjøre endringer. Er det riktig og har NB evnen til å drive politisk påvirkning?
Jenssen mener at de nok bør begynne å tenke annerledes. Han sier NB har god kontakt med Veidirektoratet, som de blant annet diskuterer de urimelige dekkdybdekravene for større bobiler med.
– Vi har ikke nådd fram mot myndighetene alene og har valgt et samarbeid med andre motororganisasjoner.
Jenssen vil også gjerne gjøre noe med de urimelige bomtakstene og den årlige EU-kontrollen for større bobiler og fergepriser hvor alle bobiler blir diskriminert i forhold til for eksempel biler med campingvogn.

– NB er en veldig sosial forening. Er ikke rammebetingelsene for å kjøre bobil viktigere?
– Det stemmer at NB har vært en veldig sosial forening. Det sosiale er viktig for oss og det bør det fortsette å være. Men vi har blitt så store at vi må bli mer profesjonelle i arbeidet mot myndighetene. Vi må tidligere på banen i dette arbeidet.

Jenssen ønsker å skille mellom det sosiale og det profesjonelle i organisasjonen. Da spørs det om nytt valgsystem og en beskjeden kontingentøkning kan gi rom for en slik satsning.
Det får han svar på lørdag når årsmøtet er gjennomført.

De ivrigste medlemmene kjører inn på treffplassen i Fredrikstad allerede i dag (mandag). Tirsdag og onsdag er det lagt opp utflukter for de tidlig ankomne, men den offisielle åpningen av arrangementet gjøres av ordføreren i Fredrikstad torsdag kl 19.

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *