2447 kjøretøy kontrollert i Nord-Norge i januar

Vegvesenets kontroll av dekk og kjetting i årets første måned har resultert i 71 gebyrer, 195 bruksforbud og fire anmeldelser. Kontrollene av tungbil gir tryggere forhold for alle veifarende.

Statens vegvesens utekontrollør sjekker dekkutrustning på Kilpisjärvi. Foto: Statens vegvesen.

Etter en tøff start på året i nord med ulykker og stengte veier på grunn av utenlandske kjøretøy har Statens vegvesen intensivert kontrollene i januar. Det har resultert i at 2447 kjøretøy har fått dekk og kjettinger kontrollert. 195 av disse kjøretøyene, altså rundt åtte prosent, har fått bruksforbud. De klart fleste av disse er tilhengere, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Åtte prosent er ikke en høy andel, men det er klart at det bak hvert av disse kjøretøyene er et stort skadepotensial. Våre kontrollører er derfor ute på veien og jobber målrettet for å stoppe disse kjøretøyene hver eneste dag, sier seksjonssjef Helle Torill Sandvik i Statens vegvesen.

Forskjell på nasjonalitet
Januartallene viser at det forskjell på kjøretøyene som kommer fra Norge og de som kommer fra utlandet. Tallene er ikke store nok til at de er statistisk signifikante, men viser likevel en trend der utenlandske kjøretøy har flere feil enn norske.

– Vår oppgave er å stoppe farlige kjøretøy på veiene i Nord-Norge, uansett hvor de kommer fra, sier Sandvik. – Vi er imidlertid bevisst forskjellene når vi utfører våre kontroller og har blant annet hatt mange kontroller ved grenseovergangene denne vinteren.

Økt satsning
Det er ikke bare i januar det har vært trykk på kontrollaktiviteten, det har skjedd mye de siste årene.

– Vi har 50 prosent flere kontrollører i nord i dag enn vi hadde for bare fem år siden. I tillegg har det skjedd innstramminger på regelverkssiden, og nå er arbeidet i gang med å stramme inn regelverket ytterligere. Generelt ser vi også at tilstanden på kjøretøyene har blitt bedre de siste årene, sier Sandvik.

Statens vegvesen i nord har også hatt besøk av kontrollører fra andre steder i landet i januar. Tallene fra kontrollene de har utført er ikke med i statistikken. I tillegg til dekk og kjetting har Statens vegvesen også kontrollert blant annet kjøre-/hviletid, bremser, last og vekt, også i januar.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *