2019: Vi ferierte mer utenlands – med et unntak

Nordmenn gjennomførte 23,6 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i 2019. Det er 3,5 millioner færre enn året før. Vi ferierte likevel mer utenlands. Unntaket er gjestene på campingplasser. De økt antall gjestedøgn.

Nordmenn reiste mindre innenlands 2019 – unntaket er camping. Foto: Knut Randem.

Det går fram av Statistisk sentralbyrås (SSB) reiselivsundersøkelse. Den viser at nordmenn dro på 18,5 millioner feriereiser i 2019, og 7,4 millioner av disse var utenlandsferier. Dette er det høyeste antallet utenlands feriereiser på mange år, og man må tilbake til 2013 for å finne tall på tilsvarende nivå.

Nordmenn dro på flest feriereiser til Sverige – omtrent 1,6 millioner feriereiser ble lagt dit i fjor. Deretter fulgte Spania og Danmark med henholdsvis 1,1 og 0,8 millioner feriereiser. Ser en på utviklingen over tid, foretok nordmenn nesten dobbelt så mange utenlands feriereiser i 2019 som femten år tidligere.

I 2019 var nordmenn på 11,1 millioner feriereiser i Norge. Dette var en kraftig nedgang på omtrent 30 prosent sammenliknet med året før. Likevel ser vi av tidligere publiserte tall at antall overnattingsdøgn på campingplasser økte med 1,4 prosent.

SSB forklarer den store generelle nedgangen med at sommeren 2018 var usedvanlig fin, og nordmenn tok langt flere innenlandske feriereiser dette året enn det som har vært vanlig tidligere år. I 2019 var antall innenlandske ferier tilbake til det mer normale nivået vi har hatt de siste 15 årene. Men campingplassene opplevde altså ingen slik nedgang.

Campingplasser opplevde ingen nedgang i 2019 – det gjorde andre overnattingsformer. Foto: Knut Randem.

Mest bil hjemme – flere flyreiser totalt
Bilen var det mest brukte transportmiddelet for nordmenn som dro på innenlands feriereise i 2019. På sju av ti feriereiser i Norge ble bilen brukt til transport, deretter fulgte fly og jernbane. Når vi reiste utenlands ble fly mest brukt, etterfulgt av bil. Tall for bruk av bobil er ikke skilt ut i disse tallene.

Ettersom fly er det mest brukte transportmiddelet på utenlandsferier, og nordmenn foretok flere utenlandsferier i 2019 enn året før, øker også antall reiser med fly totalt. Mens det i 2018 ble foretatt 9,3 millioner reiser med fly, var antallet økt til 9,8 millioner i fjor.

Ferie og klima
Det store klimaregnskapet som ble laget av Østfoldforskning i 2018 viser at de samlede klimagassutslippene per ferieform, regnet per person i en uke fordeler seg slik:
– Bobilferie, litt under 300 kg CO2-ekvivalenter
– Chartertur til Syden, i overkant av 500 kg CO2-ekvivalenter
– Storbyferie, litt over 400 kg CO2-ekvivalenter (klimavennlig hotell, avstand 900 km unna)
– Båtferie, ca 500 kg CO2-ekvivalenter (med lite kjøring)
– Cruise, over 4000 kg CO2-ekvivalenter (om du flyr til Karibia øker utslippet til 10 000 kg)

Klimaregnskapet viser altså at bobilferie er mer klimavennlig enn de ferieformene som økte mest i 2019.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Bobilferie og klima – et klimaregnskap

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *