2017: Hva skjer i dette bobilåret?

En endring av ferjetakstene er en av de sakene bobilister venter på i 2017. Foto: Knut Randem.

2016 var et godt bobilår for mange. Hvilke endringer kan vi vente oss i 2017 – som bilister, men først og fremst som bobilister?

Bobilverden prøver her å samle hvilke vedtak som gjelder fra i dag og hvilke saker bobilfolk håper å få gjennomført i 2017. Flere av sakene gjelder ikke spesifikt bobil og kommer som følge av statsbudsjettet. Noe er kanskje heller ikke så populært.

Statsbudsjettet gir endringer
Først kan vi slå fast at dieselavgiften fra i dag er økt med 55 øre/liter, men at økte krav til innblanding av biodiesel vil gi ytterligere økninger avhengig av markedsprisen på biodiesel.
Statsbudsjettet er alltid spennende og Venstre har gjort det til vane å foreslå dramatisk økt engangsavgift for bobiler. Bobiler ilegges som kjent ikke full engangsavgift, men partiet ønsker å øke denne prosentsatsen. Det ble det ikke noe av i år heller. I budsjettforhandlingene for 2017 endte de isteden med å bidra til at engangsavgiften for spesielt store bobiler med euro 6 motor blir lavere enn i regjerningens forslag. Regelverket er komplisert og kan slå ut på forskjellige måter avhengig av hvilke parametre som endres. Les vår budsjettartikkel her. Årsavgiften går ned 12 prosent.
Fra 2017 blir det vrakpant på alle bobiler og campingvogner, men regelverket blir trolig ikke behandlet før i revidert nasjonalbudsjett i juni 2017.
Dersom du i løpet av året skal betale en forsikringspremie som strekker seg inn i 2018 vil du også begynne å betale årsavgiften for neste år. Fra 2018 skal nemlig forsikringsselskapene kreve inn årsavgiften under navnet ”trafikkforsikringsavgift”.

Dersom du bruker bobilen i næring og mottar kjøregodtgjørelse for dette, bør du legge merke til at den skattefrie satsen for andre år på rad blir redusert, nå til kr 3,50. Resten av kjøregodtgjørelsen må du skatte for.

Regjeringen har også vedtatt en kraftig heving av foreleggene for trafikkforseelser. Fra i dag kan du få et forelegg på 6650 kroner for å kjøre på rødt lys. Dersom du kjører 36-40 km/t over fartsgrensen i en 70-sone er forelegget nå over 10000 kroner. 21 km/t for fort i en 60-sone koster nå kr 8300 kroner. Defekt håndbrekk koster 2550 eller 4100 kroner for hhv under og over 3500 kg. Bladet Motor har satt sammen en oversikt med aktuelle forelegg.

Slik er de italienske miljøsonene skiltet. Foto: NAF.

Lavutslippssoner og små skilt
Samferdselsdepartementet melder at vedtaket om lavutslippssoner implementeres i lovverket fra i dag. Nå har kommunene en lovlig mulighet til å etablere slike soner.

Fra i dag er det også tillatt å benytte små kjennetegn på biler der det ikke er satt av plass til større skilt. Et vedtak som neppe får betydning for bobiler.

11. januar starter stengingen av FM-nettet. Etter en gradvis overgang gjennom året vil det være kun DAB+ som gjelder for riksdekkende radiokanaler. Les mer her om hvordan du får DAB i bobilen og kanskje løser de problemene du har.

Kan ferjeprisene bli rettferdige før sommersesongen? Foto: Knut Randem.

Lavere ferjepriser og andre høringer
I høringen om ferjepriser som ble gjennomført i 2016 foreslo Vegdirektoratet at de nye takstreglene skulle gjennomføres fra 1. januar 2017. Men Vegdirektoratet fikk ikke oppsummert høringssvarene i tide. Det er derimot god grunn til å håpe at det kommer vedtak om et nytt takstregime innen påske. Bobilverden skrev om saken i november, les mer om det vi vet her.

Uten at dato er fastsatt kan vi trolig ta for gitt at det blir enklere å importere bobiler fra USA og Canada. Det er foreslått endringer i bilforskriften og kjørtøyforskriften som blant annet gjør det tillatt å benytte original lysutrustning. Et forslag for entusiastene og kanskje først og fremst for Amcar-miljøet, men les gjerne mer her.

Det er også sendt ut en høring om å tillate flere pigger i vinterdekk. Den høringen kan du lese mer om her. Det er all grunn til å tro at endringene vil være klare innen neste vintersesong.

Et nytt initiativ overfor EU kan gi nye vektregler. Foto: Knut Randem.

Utvidet vekt på førerkort klasse B?
I romjula kunne Bobilverden fortelle om et initiativ for å få til en utvidet vekt på ordinært førerkort uten å endre på selve kjørekortdirektivet. I initiativet foreslås det overfor EU å endre et vedlegg til direktivet slik at bobiler inntil 4250 kg kan kjøres med førerkort klasse B, men da uten tilhenger. Les mer om initiativet her. Det skal godt gjøres om saken løses i 2017. Eller om den kan løses.

Dette vet vi lite om
For et år siden ble det enklere å endre vekt opp og ned forbi 3500 kg for biler registrert før 15. september 2012. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lovte i desember 2015 at han ville be Vegdirektoratet se på en tilsvarende endring for nyere biler. Les mer her.

Tømmemuligheter på rasteplasser. Bør det være standard? Foto: Knut Randem.

Bobilverden har ved flere anledninger etterlyst tømmestasjoner på nye rasteplasser langs riksveiene. Da får vi ofte til svar fra Statens Vegvesen at dette er et kommunalt ansvar som de ikke kan ta. Spørsmålet ble derfor rettet til Solvik-Olsen for et år siden.
Da vi møtte samferdselsministeren i mars 2016 kunne han fortelle at han hadde sendt brev til Statens Vegvesen for å få en vurdering av hvilke fasiliteter rasteplassene skal ha.

Bobilverden er ikke kjent med prosessen rundt de to siste sakene. Det kan være redaksjonen har oversett saker som vil komme, men de viktigste endringene vil vi tro er med over.

Godt nytt bobilår!

Les også: Det gode bobilåret

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *