2016 – et år med mange endringer?

Enklere regler for endring av vekt opp eller ned fra 1. januar 2016. Foto: Knut Randem.

Enklere regler for endring av vekt opp eller ned fra 1. januar 2016. Foto: Knut Randem.

Det siste året har vært preget av mange forslag om endringer av reglene for bruk av bobil. Spekulasjonene har vært mange og flere av forslagene har blitt diskutert flittig. Flere av forslagene er aktuelle nå. Bobilverden ser på statusen for de ulike forslagene ved årsskiftet.

Denne oppsummeringen blir preget av at Samferdselsdepartementet etter gjentatte henvendelser de tre siste ukene ikke har svart på våre henvendelser.

Det er spesielt tre forslag, som har vært på høring og er aktuelle ved årsskiftet:
1. Forenklet regelverk for endring av vekt på blant annet bobiler.
2. Endring av frekvensen for PKK, EU-kontroll for store bobiler
3. Bompengesatsene for store bobiler settes lik satsene for personbiler.

Det første forslaget ble bekreftet gjennom en pressemelding, og er den eneste endringen vi vet sikkert at blir gjennomført fra 1. januar. Endringen er nærmere beskrevet her og omfatter biler registrert før 15. september 2012. I korthet går forslaget ut på at det ikke lenger kreves tekniske endringer i bilen for at vektendringen skal kunne godkjennes. Det holder at produsenten kan dokumentere at bilen er konstruert for ønsket vekt.
Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet se på reglene for nyere biler. Her er det så vidt redaksjonen kjenner til ikke gitt noen tidsfrist.

Forslaget om at store bobiler (3501 til 7500 kg) ikke skal på EU-kontroll oftere enn andre personbiler ble i høringen foreslått innført fra 1. januar 2016. Bobilverden har prøvd å få et ja eller nei fra departementet på om dette gjennomføres fra nyttår. Redaksjonen har heller ikke på dette spørsmålet fått svar, men vi antar at det vil bli gjennomført innen kort tid. Det var nemlig svært få innvendinger blant høringssvarene.

Samferdselsministeren fortalte 30. oktober at han hadde bedt Vegdirektoratet om å gå i gang med omleggingen av reglene slik at store bobiler (over 3500 kg, klasse M1) takseres som andre personbiler i bomanleggen. Det ble da sagt at endringen skulle skje tidlig i 2016. Også i denne saken henviser Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet, men de svarer ikke på våre henvendelser.
I forbindelse med bompengereformen er det også nye rabattregler på gang for de med bombrikke og avtale. Det ser ut til å bli krav om at de store bobilene (3501 til 7500 kg) må ha bombrikke for å oppnå personbiltakst. Bobilverden antar at de nye bomtakstene blir innført i løpet av første kvartal i år.

Mer utover i året
Det er også flere endringer på gang utover i året. På tampen av 2015 ble det sendt ut flere forslag om endringer for bobiler. Disse forslagene har høringsfrist 2. mars.

Et av forslagene går på å reversere reglene som i 2013 ble innført for store biler – inkludert bobiler. I høringen foreslås å unnta store bobiler fra disse tungbilbestemmelsene. Forslaget som tidligst kan få effekt fra neste vinter har høringsfrist 2. mars.

Et annet forslag går på å tillate bredere biler. Det foreslås å øke maksimal bredde fra 255 cm til 260 cm på norske veier. Forslaget er designet for å tillate import av en del amerikanske biler. Slike biler vil imidlertid ikke kunne brukes i så mange land. Les mer om forslaget her.

Fra 80 til 110 km/t før sommeren?

Fra 80 til 110 km/t før sommeren?

Det var ventet at myndighetene skulle gå inn for at store bobiler (3501 til 7500 kg) skal få ny maksimal fartsgrense på 100 km/t slik det blant annet er i Tyskland. Da høringsforslaget gikk ut sent i høst var det nok litt overraskende at det ble foreslått ny maksimal hastighet for disse bobilene på 110 km/t. Også dette forslaget har høringsfrist 2. mars og kan kanskje tre i kraft før sommersesongen.

Fergertakstene er et ømtåelig tema for mange bobilister. Her er det lovet endringer, men fortsatt er ingen forslag lagt fram. Det er derfor usikkert når nye og mer rettferdige fergetakster kan gjennomføres. Vegdirektoratet skulle levere en utredning til departementet 15. oktober, men det har ikke kommet ytterligere informasjon om prosessen.

Vektgrensene for vanlig førerkort er av bobilforeningene foreslått endret fra 3500 kg til 4250 eller 4500 kg for bobiler. Her er forslagen sett i forhold til reglene som gjelder for personbil med campingvogn. For at en slik regelendring skal gjelde utenfor Norge må det gjøres endringer i forhold til regelverket innenfor EØS. Det kan derfor ta lang tid før vi ser noen resultater av disse forslagene. En eventuell endring av førerkortreglene må ikke forveksles med de nye reglene for opp- og nedvekting av bobiler.

Bobiler i vinden i 2015
Det har vært langt mer offentlig debatt om vilkårene for bobiler i 2015 enn vanlig. Ikke minst skyldes dette det private forslaget fra Arbeiderpartiets representanter i Transportkomiteen på Stortinget. Forslaget kuliminerte i en stortingsbehandling i juni 2015 hvor det ble klart at et samlet politisk miljø støttet dette forslaget. Forslagsstillerne ville gjøre vedtak umiddelbart i Stortinget, men flertallet valgte å overlate til Samferdselsdepartementet å gjennomføre sakene i sitt tempo etter høringer.
Det ble også en smule temperatur i ordvekslingen mellom stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap), som ville gjennomføre umiddelbart og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om hvem som var mest bobilvennlig av dem. Solvik-Olsen hevdet at han hadde arbeidet med disse spørsmålene siden han overtok i 2013 og at Juvik prøvde å kuppe æren for endringene som skulle gjennomføres.

Bobilverden har fulgt disse sakene overfor det politiske miljøet siden 2014. Vi har skrevet en hel rekke artikler som det er lenket til her. Den første vi skrev finner du her.

Bobilverden beklager at vi ikke har kunnet være mer konkret om forslagene, men mener at de vurderingene vi har gjort bør holde. Samtidig håper vi du gjennom alle lenkene i denne artiklen finner enkelt fram til nødvendig bakgrunnsinformasjonen.

Les også: EU-kontroll og bom utsatt

Del dette med andre:

  1 comment for “2016 – et år med mange endringer?

  1. Jeg har kjøpt bobil med totalvekt på 3500kg. Skal det ikke være vekt nok til at 4 personer 70% vann og diesel på tankene og litt mat og personlige ting være med,uten at man får overlast på 2-3 hundre kilo.
    Hva sier reglene om dette ,hva skal man kunne ha i en bil som er registrert for 4 personer . Selv uten noe bagasje og mat vil denne bilen være overlastet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *