1,4 milliarder ekstra til veifinansiering

I 2020 vil regjeringen bruke 1,4 milliarder kroner til å kutte bompengene i distriktene og om lag 425 millioner kroner til å kutte bompenger i de fire største byområdene.

1,4 milliarder settes av til nedbetaling av gjeld i bomprosjekter. Foto: Olav Heggø.

Det forteller samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.
Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene foreslås økt til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra saldert budsjett 2019.  Økningen brukes til en ny ordning for nedbetaling av bompengegjeld, sier han.

I 2020 prioriteres følgende prosjekter:
E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal
E18 Arendal–Tvedestrand i Agder
Rv. 13 Hardangerbrua i Vestland
E6 Hålogalandsbrua i Nordland
For E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen legges det til grunn at innkrevingen i bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen skal opphøre.

For prosjektet rv3/25 i Hedmark er det gjennom regjeringspartienes bompengeavtale, som ble inngått i august i år, forutsatt 200 millioner kroner til bomkutt. Regjeringen legger opp til å utbetale i senere år, men før innkrevingen starter.

Dale forteller også at budsjettet for vedlikehold av riksveinettet øker for sjette år på rad. Satsningen på vei er på 38 milliarder kroner neste år. To milliarder vil gå til sikring av riks- og fylkesveiene mot ras. 1,5 milliarder kroner går til fylkene til opprusting og fornying av fylkesveiene. 100 millioner kroner skal gis i tilskudd til fylkesveier som er viktige for næringstransport.

Tekst: Redaksjonen

Del dette med andre:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *