120 km/t: Er det verdt pengene?

Det vil koste millioner av kroner per kilometer ny motorvei å heve fartsgrensen til 120 km/t. De kjørende vil spare litt tid, men fire vil bli drept eller hardt skadd som en følge av en slik økning.

Er det verdt prisen å heve fartsgrensen på motorveier? Statens vegvesen har beregnet prisen. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Det er Statens vegvesen som skriver dette i en utredning for Samferdselsdepartementet. Utredningen ble sendt departementet i forrige uke.

Økt hastighet på motorveiene vil utvilsomt gi bedre framkommelighet for bilistene, men vil også ha sine kostnader, skriver Kjell Solem i Statens vegvesen.

Det stilles noe strengere geometriske krav til veier med fartsgrense 120 km/t. En noe rettere linjeføring fører til at man i noe mindre grad kan tilpasse veien til terreng og landskap. Omfanget av kostnadskrevende bruer og tunneler øker også. Statens vegvesen beregner at det eventuelt kan bygges 460 km med slike motorveier.

Det koster 10,5 millioner kroner ekstra per kilometer å bygge for 120 km/t istedenfor 110 km/t har de beregnet. Det skal gi en tidsbesparelse på 1,4 sekunder per kilometer ny vei. En annen kostnad er flere drepte og hardt skadde som følge av høyere hastighet.

Dette gir en økt kostnad på 4,8 milliarder kroner og et samfunnsøkonomisk tap på 3,4 milliarder kroner, skriver Solem.

Tidsbesparelsen for trafikantene er beregnet i en samfunnsøkonomisk analyse til 5,4 milliarder kroner fordi dette dreier seg om mange bilister over mange år.

Billigere på etablerte, egnede motorveier
Deler av det eksisterende motorveinettet er bygd med god kurvatur i et naturlig flatt landskap og kan tåle 120 km/t. Her blir investeringene moderate for å få økt fart. På slike veier blir investeringene i trafikksikringstiltak på 3 millioner kroner per kilometer, mener Statens vegvesen.

På disse veiene kommer man ut med en positiv nytteverdi på 403 millioner kroner. På de 460 kilometerne med potensiell ny motorvei vil nettoutgiften bli 2,8 milliarder kroner.

Verken for nye eller eksisterende veier har Statens vegvesen beregnet økt luftforurensning og miljøulemper som større beslag av natur og dyrket mark.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Del dette med andre:

  2 comments for “120 km/t: Er det verdt pengene?

  1. Dette kan vente til E-6, E-16, E- 18, E134 som «krysser» landet vårt har blitt oppgradert fra delvis geitesti til vei.

  2. Statens vegvesen beregnet også en økning i antall drepte når det på Sørlandet ble økt fra 100 til 110km/t.
    Realiteten var at antall ulykker sank.
    De benytter en en statistikk for andre veityper, som sier at øker du farten med «x» km/t så øker du antall ulykker med «y».
    Problemet er at norske motorveier ikke inngår i grunnlaget for statistikken, og derved er det eneste vi vet med sikkerhet at prognosen er gal. Vi vet ingen ting om hvilke vei virkligheten vil gå i forhold til prognoser bygget på statistikk for andre veier, i andre land.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *