1. mars = 4 meter sikkerhetsavstand

Nå trer den nye forskriften om seksjonering av campingplasser i kraft. En følge av det er også at sikkerhetsavstanden heretter skal være 4 meter, men reglene har ikke nødvendigvis tilbakevirkende kraft.

Dette var forbudt før. Nå har det blitt enda mer forbudt. Foto: Knut Randem.

Campingplassene får fra 1. mars 2022 nye brannvernregler å forholde seg til. Bobilverden.no har tidligere omtalt reglene bredt her. I korthet skal nye områder på campingplassen seksjoneres slik at hver campingenhet kan være maksimum 75 kvm. Mellom hver campingenhet skal det være minimum 4 meter. Det er også gitt regler for 8 meter brede branngater mellom hver seksjon. En campingenhet kan heller ikke være høyere enn 4 meter.

Avstanden mellom hver campingenhet skal være minimum 4 meter.

En bobil er å betrakte som en campingenhet.

Mellom campingvogner med spikertelt og terrasse kan en personbil parkeres, men ikke i branngate. Dette begrunnes med at de ikke sprer brann like raskt som enheter bygget i mer brannutsatte materialer. En viktig begrunnelse for forskriften er at avstand skal bremse utviklingen av en brann og ikke nødvendigvis stanse den.

Forskriften gis ikke tilbakevirkende kraft der opparbeidet infrastruktur gjør det kostbart å følge de nye avstandsreglene. Det betyr at steder der det kun er enkel skilting eller merking som viser plassene, så skal nye avstander gjelde. Men om det for eksempel er hekk mellom plassene eller det er opparbeidet fast grunn og gress vekselvis så vil gammel sikkerhetsavstand på 3 meter kunne videreføres.

Fra veiledningen:

Kravene vil komme til anvendelse ved vesentlige endringer av eksisterende campingplass, for eksempel ved etablering av nye områder for camping, ny infrastruktur, som strøm, vann, avløp o.l.

For sesongcampingplasser uten faste installasjoner som strøm, vann, avløp o.l. til campingenheten, vil kravet til 4,0 meter avstand mellom campingenhetene gjelde ved ny sesongoppstart.

(lagt til 01.03.22 kl12.30)

Mange norske campingplasser har svært dårlig infrastruktur og vil dermed måtte følge de nye avstandsreglene.

En campingenhet kan ikke overstige 75 kvm. Enkelt sagt inngår alt brennbart i campingenheten.

Duket for forvirring
Vil de nye avstandsreglene gjelde for bobilplasser utenfor campingplassene? Svaret avhenger av hva plassen er regulert for, men anbefalingen er klar. Avstandskravene bør gjelde overalt der det soves i bobiler, svarte senioringeniør Dagfinn Kalheim, som arbeider med brannsikkerhet i Direktoratet for byggkvalitet, da vi omtalte forslaget i august 2021.

I det opprinnelige forslaget til forskrift sto det at forskriften gjelder områder regulert for camping. I den vedtatte forskriften står det at forskriften gjelder områder med lovlig etablert campingplass.

Redaksjonen har spurt Kommunal- og distriktsdepartementet om hva denne tekstendringen innebærer i praksis, og har fått følgende svar:

«Forskriftskravene gjelder for lovlig etablerte campingplasser. Kravene gjelder områder regulert til campingplass, og områder hvor kommunen har gitt dispensasjon til etablering av campingplass. Kravene gjelder for campingenheter som er plassert på lovlig etablerte campingplasser, deriblant bobiler».

Men hva er en campingplass? Det er ikke så enkelt å svare på. Plan- og bygningsloven inneholder ingen definisjon eller nærmere angivelse av campingplass utover at kommunen kan regulere områder til campingplass/fritidsformål. Kommunene er i plansammenheng gitt betydelig frihet til selv å lage planbestemmelser som regulerer nærmere hva og hvilke typer tiltak som er tillatt i områder regulert til campingplass.

Uten å vite hva en bobilplass (bobilparkering) er regulert for og hvilke bestemmelser kommunene har gitt, kan man heller ikke vite hvilke regler som gjelder der. Dermed må man gå ut i fra at firemetersreglen gjelder de aller fleste steder der det er etablert et overnattingstilbud for bobiler. Overgangsreglene blir uansett som omtalt over.

Etter en del fram og tilbake med departementet gjennom høsten kan det se ut til at det eneste tilfellet hvor du kan være rimelig sikker på at avstandsreglene ikke gjelder, er ved ad hoc-plasser med mindre enn to måneders varighet. Uten dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene kan nemlig en grunneier etablere oppstilling av bobiler eller en bobilplass for inntil to måneder dersom plasseringen ikke hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller på annen måte er til vesentlig ulempe for omgivelsene. Departementet presiserer at en slik midlertidig plass ikke kan gjentas for eksempel hver sommer. Samtidig er det klart at brannvesenet kan gi lokale pålegg i forbindelse med arrangementer.

Reglene i forskriften gjelder naturlig nok ikke ved fricamping, men da snakker vi neppe om 4 meter avstand. De fleste vil sikker foretrekke 400 meter. Likevel vil det være situasjoner der sunn fornuft må råde. Da er vel 4 meter greit?

Forskriften med tilhørende veiledning finner du hos Direktoratet for byggkvalitet på denne lenken i ledd (7).

Det er plasseiers ansvar å forholde seg til reglene.

Tekst og foto: Knut Randem, Bobilverden.no

Les også: Brannvern: Fire meter opp og fire meter til siden

Del dette med andre:

  3 comments for “1. mars = 4 meter sikkerhetsavstand

  1. Hva regnes som nybygg? Vi er på en campingplass hvor det er 3m mellom hver enhet. Dette er bygd og montert iløpet av året 2021. Er det ulovlig nå?

    • Nei, som det står over så har ikke forskriftens nye bestemmelser tilbakevirkende kraft. De nye bestemmelsene gjelder for nye anlegg/områder og områder uten vesentlig infrastruktur. Det er en gråsone her, og det vil nok gå noe tid før kommuner og brannvesen etablerer en tydeligere praksis overfor campingplassene. Etablerte fastliggerplasser må ikke flyttes så lenge de tilfredsstilte de gamle reglene. Det er hva vi har blitt forklart.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *