Storbilprodusent med bybobil

De er først og fremst kjent som lastebil eller påbygningsbil for store luksuslinere på 7,5 tonn og mer, men nå kommer MAN til bybobilsegmentet. Også en av de store bobilprodusentene er ventet å lansere sin bybobil på MAN om kort tid.

Spår tidenes camping-sommer

I 2017 ble det registrert snaut 7,2 millioner overnattinger på norske campingplasser. Antall bobilovernattinger økte med 9,5 prosent. NHO Reiseliv tror tallene kan bli enda høyere i år.

Bobiler kjører veldig lite

Antallet bobiler har vokst voldsomt de senere årene. Likevel er den årlige kjørelengden på en nedadgående kurve. Nå kjører hver enkelt av oss 906 kilometer mindre enn i 2013. Statistikken viser en beskjeden kjørelengde både per bil og samlet.