Fortsatt fri fart på autobahn

Tysklands motorveistrekninger med fri fart har krympet noe gjennom årene, men er fortsatt mange. De grønne vil ha 130 km/t som øvre fartsgrense, men tapte i Forbundsdagen.

I hundre med tilhenger

Neste år kan det bli en realitet. Fartsgrensen for bil med tilhenger er på vei opp fra 80 til 100 km/t. Men først skal et forslag til regler på høring.

Verdens lengste og dypeste

Ved årsskiftet åpner verdens lengste og dypeste tunnel – Ryfylketunnelen. Dette er den lengste tunnelen i Ryfast-forbindelsen som består av tre tunneler.

Dette er de farligste svingene

Risikoen for utforkjøringsulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg. Det viser en omfattende studie av nær 63 000 kurver på riks- og fylkesvegnettet i Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.