15 år med bobil som hjem

Ikke mange tar begrepet bobil så bokstavelig som Odd Arne Schistad (64). Nordlendingen har hatt bobilen som hjem de siste femten årene – og trives godt med en tilværelse der han deler året mellom vinter i Portugal og sommer i Grimstad.

Jo-jo-tendenser i bobilsalget

Det skjer store endringer i registreringsstatistikken for nye bobiler i år. Vi har fått nye toppselgere, men skyldes det godt salg eller er det noen som rammes av gamle synder? Det kan være begge deler.