Siste forbrenningsmotor i 2026

Volkswagen-konsernet har bestemt at den siste forbrenningsmotoren fra selskapet og dets datterselskaper vil bli lansert i 2026. Deretter vil nye motorer være CO2-nøytrale.

– Altfor ofte stikker den skyldige av

Hvert år utbetaler forsikringsselskapene over en halv milliard kroner til bileiere som har fått bilen påkjørt mens den stod parkert. Hvis synderen stikker av, blir bileieren sittende igjen med regningen.

Tyngre bil med samme førerkort

Samferdselsminister Jon Georg Dale har bedt Vegdirektoratet legge fram et forslag om heving av totalvekta for å kjøre med førerkort i klasse B. Forslaget gjelder når kjøretøyet er et nullutslippskjøretøy.