Snarveien til resten av Europa

Spektakulære tunneler skal gi kortere kjørevei til landene sør for Norden. Danmark og Tyskland har blitt enige om sin løsning og Danmark og Sverige utreder ytterligere en forbindelse over Kattegat.