Kategori: Nyheter

Forståelig informasjon i august?

Bobilister, som skal passere Atlanterhavstunnelen, må belage seg på dårlig informasjon om prisene også gjennom sommeren. Først i slutten av august vil turistene unngå prissjokket.

Bobilsalget øker igjen

Etter markant nedgang i bobilsalget i fjor og et lunket første kvartal foreligger nå salgsstatistikken for første halvår. Nå øker salget, men veksten kommer kanskje ikke i den vektklassen folk flest ville forventet. Et merke øker markant både over og under 3500 kg.

Enige om bobiler

Dagens debatt om bobiler i Stortinget forløp slik de fleste antakelig hadde ventet. Regjeringspartiene og deres støttepartier viste til arbeidet som pågår i Samferdselsdepartementet mens Ap og Sp ville ha klare vedtak nå.

Enklere for bobiler etter høring

I morgen behandler Stortinget et forslag om mer rettferdige regler for store bobiler. I dag har samferdselsministeren sendt ut en pressemelding hvor han beskriver tempoet i gjennomføringen.

Fornøyd organisasjon

Forslagene fra Arbeiderpartiet om at bobiler mellom 3500 og 7500 kg får bomavgifter som personbiler, økt maksimalhastighet til 100 km/t og PKK annethvert år, samler bredt flertall i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Forslagene er helt i tråd med den handlingsplanen som Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) i flere år har arbeidet for, heter det…

Skuffet forslagsstiller

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) er skuffet over at regjeringspartiene ikke ville være med på å gjøre vedtak i Stortinget nå. Bakgrunn for skuffelsen er dagens behandling av hans og partikollegaenes forslag om å endre en del av reglene for store bobiler.

Bredt flertall for endrede bobilregler

Det var et bredt flertall for de fem forslagene fra Arbeiderpartiets representanter da Transportkomiteen behandlet deres forslag i dag. Derimot var det uenighet om formalitetene. Det borgelige flertallet erklærer seg fornøyd med samferdselsministerens redegjørelse om arbeidet med disse sakene. Mindretallet bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at Stortinget skal gjøre et formelt vedtak om bobilregler i neste uke.