Kategori: Nyheter

– Høy aktivitet på veiene i nord

Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer fortsatt fullt trøkk på utbyggingen av E6 på Helgeland. Arbeidet med Skarvbergtunnelen på E69 i Finnmark fortsetter, og det blir byggestart for ny E6 gjennom Ballangen sentrum.

Permanent dansk fartskontroll

Nå har danske myndigheter fått nok av råkjøring gjennom Øresundstunnelen og på Storebæltforbindelsen. Derfor vil de ha permanent fartskontroll på strekningene.

Nye strekninger på E6 og E16 åpner i oktober

Første del av den 80 km lange strekning på E6 fra Kolomoen, der dagens firefelts motorvei sørover begynner, til Øyer åpner kommende uke. Flere etapper åpner i løpet av neste år. Også E16 i Oppland får en kjærkommen oppgradering før vinteren.

Nedgang i bobilsalget, men opp igjen i september

Etter toppåret 2018 har bobilsalget i år falt tilbake til litt over nivået i 2017, men september viser igjen oppgang. Salget i 2017 var et resultat av et eksepsjonelt år. Selv etter årets korreksjon ligger salget foran 2017 og godt over det vi så for få år siden.

Veiprising vil kunne snu opp ned på bilavgiftene

Innføring av veiprising basert på et prinsipp om at bilistene skal betale de kostnadene de påfører samfunnet, vil innebære en avgift på kun ca 20 øre pr km i distriktene mens rushtidsbilistene i de store byene må betale 4 til 5 kroner. Både bompenger, ferjebilletter og de fleste andre bilavgifter kan dermed fjernes.