Campingplass ble bobilplass

Einar Skoe ville bygge en campingplass tilrettelagt for alle. Det satt bobilistene ekstra pris på. 
Området bak Skoe skal bli et allsidig aktivitetsområde for voksne. Foto: Knut Randem.

Meningen var at det skulle bli en campingplass som passer for alle. Så oppdaget bobilistene hvor godt den var tilrettelagt for dem. Dermed ser plassen til tider ut som en bobilplass. Eieren er overrasket, men justerer kursen etter gjestene.

Fornøyd organisasjon

Forslagene fra Arbeiderpartiet om at bobiler mellom 3500 og 7500 kg får bomavgifter som personbiler, økt maksimalhastighet til 100 km/t og PKK annethvert år, samler bredt flertall i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite. Forslagene er helt i tråd med den handlingsplanen som Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) i flere år har arbeidet for, heter det…

Skuffet forslagsstiller

Foto: Knut Randem.

Stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap) er skuffet over at regjeringspartiene ikke ville være med på å gjøre vedtak i Stortinget nå. Bakgrunn for skuffelsen er dagens behandling av hans og partikollegaenes forslag om å endre en del av reglene for store bobiler.

Bredt flertall for endrede bobilregler

Saksordfører Roy Steffensen (Frp) forteller om sjelden bred enighet i Stortinget. Foto: Knut Randem.

Det var et bredt flertall for de fem forslagene fra Arbeiderpartiets representanter da Transportkomiteen behandlet deres forslag i dag. Derimot var det uenighet om formalitetene. Det borgelige flertallet erklærer seg fornøyd med samferdselsministerens redegjørelse om arbeidet med disse sakene. Mindretallet bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker at Stortinget skal gjøre et formelt vedtak om bobilregler i neste uke.

Advokaten: Røk registerreima på den brukte bobilen?

Det er mye å kontrollere når du kjøper brukt bobil. Registerreima er en kilde til konflikt. Illustrasjonsfoto: Knut Randem.

Det er en velkjent sak at registerreima på mange bobiler må byttes med jevne mellomrom, på nærmere fastsatte intervaller. Dersom registerreima ryker, kan dette medføre motorhavari og store kostnader for bobilens eier. Men hva skjer dersom registerreima ryker kort tid etter at du har kjøpt deg en (ny) bruktbobil? Vil du da ha noen krav mot selger av bobilen?

EU-kontrollen endres

Nå endres rutinene for periodisk kjøretøykontroll (PKK) - EU-kontrollen. Det blir blant annet bedre rutiner for stikkprøvekontroll. Illustrtasjonsfoto: Knut Randem.

8. juni kommer det nye regler for gjennomføringen av periodisk kjøretøykontroll – PKK, også kalt EU-kontroll. Det blir blant annet bedre rutiner for stikkprøvekontroller foretatt av Statens vegvesen.