Bobiler må merkes i Frankrike

Fra nyttår har Frankrike innført en særegen regel om merking av større kjøretøy med antatt blindsone. Bobiler omfattes av det nye påbudet som kun har fått en kort overgangstid.

Sverige sliter fortsatt

Bobilsalget i Sverige er knapt større enn i Norge – til tross for nesten dobbelt så stort folketall. Skatt og avgift har preget bransjen de senere årene.